SPORTS

คัดตัว ‘แข้ง’ เยาวชนชาย ชม. เผยการตัดสิน กก.

เผยการคัดตัวนักเตะเยาวชน จ.เชียงใหม่ พร้อมวิธีการตัดสินของคณะกรรมการเลือกเยาวชนเข้ารับการฝึกซ้อม อีกทั้งผู้ปกครองยังเห็นชอบกับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ลูกถึงเป้าหมายตามที่คาดไว้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. ที่ผ่านมา มีการคัดตัวนักเตะเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุระหว่าง 17-18 ปี เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชน-
แห่งชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 34 ในวันที่ 19 มี.ค. – 29 มี.ค. 2561 ซึ่งจังหวัดน่านรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

นายสมชาย นันทโกวัฒน์ ผู้อำนวยการสโมสรเชียงใหม่เอฟซีอะคาเดมี่

นายสมชาย นันทโกวัฒน์ ผู้อำนวยการ สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซีอะคาเดมี่ ผู้รับผิดชอบการคัดตัวนักเตะเยาวชนในครั้งนี้ กล่าวว่า ในขั้น-ตอนการเปิดรับสมัคร เริ่มตั้งแต่ 08.30 นาที ไม่มีการเปิดรับสมัครล่วงหน้า โดยเยาวชนต้องมารายงานตัวด้วยตัวเอง พร้อมเขียนชื่อและตำแหน่งที่ตนประสงค์ เช่น กองหน้า กองกลาง และกองหลัง เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมต่อไป

อีกทั้งเยาวชนต้องมีคุณสมบัติตามที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ประการแรกต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ประการที่สองหากภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เยาวชนต้องเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และต้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน

นายสมชาย ยังกล่าวต่อว่า คณะกรรมการในการคัดตัวนักเตะ ได้ตัดสินจากความสามารถของเยาวชนโดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักและส่วนสูง มีทักษะในการเล่นที่ดีสามารถแย่งลูกบอลได้ เล่นเข้ากับทีมได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งการคัดเลือกมีทั้งหมด 3 รอบ รอบแรกคัดจากจำนวนเยาวชนที่มาสมัคร ครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 105 คน คัดให้เหลือ 50 คน รอบที่สองคัดให้เหลือ 35 คน หลังจากนั้นรอบที่สามจะทำการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง จนถึงวันแข่งขัน ให้เหลือเพียง 25 คน (รอบที่สามการคัดเลือกอาจเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน หรือนานกว่านั้น)

ด้านผู้ปกครอง นางศนิ รางศรี ให้ความเห็นว่า การเล่นกีฬาเป็นเรื่องที่ดี ก่อนลูกชายตนเคยเล่นกีฬาว่ายน้ำ แต่ส่วนตัวแล้วอยากให้ลูกชายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับสังคมได้ง่าย ประกอบกับตัวลูกชายก็ชื่นชอบและอยากลองเล่นกีฬาฟุตบอลตนจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่